Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas angļu ģimnāzija

Projekti

CLP-3
30.05.17

ERASMUS+ programmas projekts „Sadarbība inovācijām un pieredzes apmaiņai”

Projekta mērķis ir pamata un transversālo prasmju attīstīšana

Projekti

7-lg

ERASMUS+ programmas projekts „Izglītības procesa organizācija multimodālām mācībām”

Projekti

dojo

ERASMUS+ programmas projekts „Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana multimodālām mācībām”

Projekta ietvaros 7 mūsu pedagogi mācījās kursos un no citu pedagogu pieredzes, vērojot viņu darbu

Projekti

RAG-II-2

Izglītība izaugsmei 2017

Mācāmies jēgpilni integrēt daudzveidīgu tehnoloģiju lietojumu mācību stundās un ārpusklases aktivitātēs