Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Debates un diferenciēta pieeja angļu valodas stundās

Stratēģiskās partnerības projekts (Dānija, Itālija, Austrija, Latvija)

Informmāciju par aktuālo projektā skatiet šeit: aktualitātes - debates