Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Interešu izglītība

Mākslas studija (1.-6.klašu skolēniem)

Interešu izglītība

Programmēšanas pulciņš Learn IT (maksas)

Ineresantas, aizraujošas nodarbības ar datoru.

Jaunumi

31.08.17

Stundu saraksts

Jaunumi

Informācija: 2017./2018. mācību gads

Projekti

Uzsākam dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

RAĢ ir plānotas vairāku veidu nodarbības, lai veicinātu skolēnu individuālo kompetenču attīstību