Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ mainās norēķinu kārtība par brokastīm un launagu

No 2024.gada 2.aprīļa Rīgas Angļu ģimnāzijā mainās norēķinu kārtība par brokastīm un launagu. Norēķini veicami tikai platformā www.mily.lv (iepriekš www.pusdienlaiks.lv).

Detalizētu informāciju par jauno norēķinu kārtību un kā tai pieteikties, vecāki ir saņēmuši eklases pastā. To var skatīt arī te. 

 

Svarīgākais:

 

Lūdzu ievērot, ka līdz 31.03. saglabājas iepriekšējā norēķinu kārtība. Pārmaksa, ja tāda izveidojusies, tiks atgriezta pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas nosūtīts uz sk.rag@daily.lv  

Iesnieguma forma. Apmaksu varēs pieteikt visu aprīļa mēnesi.   

 

Visa informācija par ēdināšanas kārtību RAĢ vienmēr pieejama www.rag.lv/edinasana/