Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
ieejas_bilde-2

Information for non-Latvian speakers about studies at Riga English Grammar School (REGS)

Rīgas Angļu ģimnāzijas vide: 2020.gadā realizēts projekts, kurā uzcelts jauns mācību korpuss, renovēta Borherta muižas ēka un palīgēka, kā arī labiekārtota skolas teritorija, iekārtojot sporta laukumus, mācību un atpūtas zonas. Video par ģimnāzijas apkārtni un telpām pēc celtniecības.

Par uzņemšanu 1.klasē: 

Saskaņā ar Rīgas Domes saistošiem noteikumiem Nr.137 27.01.2015 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" un Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 4. punktu un 43. panta 3. daļu Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu, kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodošanas faktu).

Iesnieguma forma te.

Vairāk informācijas par reģistrāciju mācībām Rīgas valstspilsētas izglītības iestāžu 1.klasē

Pārbaudi/atrodi savai dzīvesvietai piesaistīto mikrorajona skolu te.

Iesniegums (elektroniski parakstīts) iesniedzams, nosūtot to uz rag@riga.lv (ja iesniedzējam nav elektroniskā paraksta, šeit vadlīnijas: kā iegūt eParaksta mobile versiju)

Uzņemšanas iesnieguma forma 1.klasē tiem, kuri saņēmuši apstiprinājumu, ka var tikt uzņemti 1.klasē, skatiet šeit!

 

Izglītības programmas:

Rīgas Angļu ģimnāzijas pamatizglītības programma ar padziļinātu angļu valodas apguvi (21017111) un stundu plāns

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) un stundu plāni apakšvirzienos

Skolēnu uzņemšana 2.-9.klasēs uz brīvajām vietām

notiek uz brīvajām vietām. 2.-9.klašu skolēnu vecāki iesniedz iesniegumu un vietas atbrīvošanās gadījumā tā tiek piedāvāta rindas kārtībā. 7.klasēs prioritāri tiek uzņemti Rīgas valstspilsētas skolēni, kas pabeiguši sākumizglītības programmu izglītības iestādē, kurā pamatizglītība netiek nodrošināta. Pieteikuma veidlapa te.

 

Uzņemšana 10.-12.klasēs

Vidējā izglītībā piedāvāta izglītības programma 2 virzienos: Dabaszinātņu (apakšvirzieni A un B) un Eiropas studiju (ar un bez 3.svešvalodas) virziens.

Uzņemšanas noteikumi 10.-12.klasēs

Ilustratīvs materiāls mācību virzienu un apakšvirzienu izvēlēm.

RAĢ vidējās izglītības programmas piedāvājums: videoizklāsts vai prezentācija