Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Vēsture

RAĢ ir dibināta...

Rīgas pilsētas 4.vidusskola , tad ģimnāzija ar komerciālo un humanitāro nodaļu, darbu uzsākusi 1919. gada 10.oktobrī M. Beķeres privātskolas telpās Stabu ielā 14, tad pārcelta uz Gaiziņa ielu 3. Ģimnāzija slēgta 1934. gada 1. augustā ar pilsētas Valdes un izglītības ministra rīkojumu.
Skola ar nosaukumu Rīgas pilsēta 4. vidusskola atsākusi darbu 1940. gadā Zvārdes (agrāk Liepmuižas) ielā 1.Ēka sākta celt 1931. gadā un bija Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Konsistorijas īpašums, tajā turpināja mācības arī 1928. gadā dibinātas LELB ăimnāzijas audzēkņi.
1948. gada oktobrī kā Rīgas labākajai skolai piešķirts goda Nosaukums – VĻKJS 30. gadadienas Rīgas 4 . vidusskola.
Ar 1989. gada 19. decembra Skolas konferences un 1990.gada 2. marta TDP Lēmumu skola pārdēvēta par Rīgas Angļu ģimnāziju.

Skolas direktori  
Indriķis Rītiņš 1919-1934
Aleksandrs Villerts 1940
Bertrams Fedders 1940-1944
Mārtiņš Čablis 1944-1949
Voldemārs Zelmenis 1949-1951
Egons Mauriņš 1951-1968
Ārija Žodziņa 1968-1981
Maiga Plotniece 1981-1991
Dzintars Vilde 1991
Modris Klegeris 1992-2014 
Maija Kokare  2014-šobrīd

 

RAĢ žetonu parāde (žetoni kopš 1949.gada)

Skolas vēsture