Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Izglītības programmas

Pamatizglītības programmas stundu plāns (programma 2021/2022 mācību gadā tiek īstenota 3., 6., 9.klasēs)

Rīgas Angļu ģimnāzijas pamatizglītības programma ar padziļinātu angļu valodas apguvi (21017111) (2021/2022 mācību gadā 1., 2., 4., 5., 7., 8.klasēs) un stundu plāns

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas (31013011) stundu plāns (programma 2021/2022 mācību gadā tiek īstenota 12.klasēs)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (31011011) stundu plāns (programma 2021/2022 mācību gadā tiek īstenota 12.klasēs)

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) (2021/2022 mācību gadā 10., 11. klasēs) un stundu plāns