Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Mācību olimpiādes 2. semestrī

Otrajā semestrī notiks mācību priekšmetu valsts olimpiādes ķīmijā 9.-12. klasēm, fizikā 9.-12. klasēm, franču valodā 10.-12.klasēm, ekonomikā 10.-12.klasēm, informātikā (programmēšanā) 8.-12.klasēm, ģeogrāfijā 10.-12.klasēm, latviešu valodā un literatūrā 5.-12. klasēm, matemātikā 5.-12.klasēm, vācu valodā 8.klasēm.

Dalībai olimpiādē skolēns piesakās mācību priekšmeta skolotājam.

 Vairāk informācijas http://www.rag.lv/macibas/olimpiades/