Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Samaksas kārtība par ēdināšanu Rīgas Angļu Ģimnāzijā

 

 

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana sākas ar 2021.gada 2.septembri.

Samaksas noteikumi:

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda veicot pārskaitījumu:

Norēķinu rekvizīti, uz kuru jāveic pārskaitījums:

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Bankas nosaukums: AS SEB banka

Norēķinu konts: LV29 UNLA 0050 022353397,

Bankas kods: UNLALV2X

Ja jums ir konts SEB bankā, izdevīgāk lietot bankas piedāvāto internetbanku, tad netiek aprēķināta komisijas maksa par veikto pārskaitījumu.

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolēna neierašanos  skolā, rakstot īsziņu uz norādīto tālruni!

Neapmeklētās dienas netiek atrēķinātas no iemaksātās summas, ja bērns nav atteikts no brokastīm, pusdienām vai launaga norādītajā laikā.                                                               

Ar cieņu,

Daily ēdnīca

 

1. - 4. klašu ēdienkarti maijam Jūs variet apskatīties šeit.

5. - 12. klašu ēdienkarti maijam Jūs variet apskatīties šeit.