Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas angļu ģimnāzija

Tautas deju kolektīvs

dejas1

TDK „Līgo”un RAĢ tautas deju kolektīva bērnu studija (1.-12.kl.), sk. Anita Pielēna- Pelēna: Veiksmīgi nodejotas 9 sezonas, ar degsmi uzsāks 10.sezonu. Tiks rīkota pirmklasnieku atlase kolektīvam.