Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas angļu ģimnāzija

Keramikas pulciņš (maksas)

Keramika 1.- 6.klasēm, vadītāja Aina OZOLIŅA. Informācijas lapiņas septembrī pie audzinātājas.