Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Aizvadīta RAĢ Karjeras Diena 2024

Janvāra izskaņā, kā ierasts, norisinājās RAĢ Karjeras Diena. Ar mērķi atbalstīt skolēnus karjeras izpētē, kā arī sekmēt skolēnu motivāciju mācībām, dzirdot un redzot dažādus karjeras pieredzes stāstus un karjeras iespējas. Arī šoreiz deva skolēniem iespēju uzzināt par dažādām jomām un profesijām, to ikdienu, izaicinājumiem un resursiem, lai par šādiem speciālistiem kļūtu. Kā arī ieklausīties noderīgos padomos sevis pašattīstībai šobrīd un nākotnē.

Esam pateicīgi atsaucīgiem RAĢ skolēnu vecākiem, vidusskolēniem, mūsu skolas MOT treneriem, absolventiem, tālākizglītības iestāžu pārstāvjiem, kas 26.janvārī Karjeras Dienā pulcēja profesionāļus no dažādām jomām. Jaunāko klašu skolēniem bija iespēja tikties klātienē, redzēt un pajautāt interesējošo, savukārt, vecāko klašu skolēni nodarbības piedzīvoja tiešsaistē, kas deva iespēju izvēlēties tieši sev interesējošo nodarbību, jaucot klašu robežas, kā arī deva iespēju skolēniem patstāvīgi plānot savu dienu un laiku, paredzot saplānot laiku mācību uzdevumiem un interesējošajām karjeras dienas nodarbībām.

 

Šogad Karjeras dienā skolēniem bija iespēja iepazīt sekojošus specialistus/jomas/tēmas:

 

Paldies skolēniem par iesaistīšanos un dalību karjeras dienas nodarbībās.

Pateicība nodarbību vadītajiem par atsaucību, par veltīto laiku un interesantajām nodarbībām.

 

Galerija par piedzīvotajām nodarbībām skolā un tiešsaistē.

 

 

RAĢ karjeras konsultante - Madara Sarkane