Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Par Vecāku skolu

 

Mēs esam vislabākie vecāki saviem bērniem. Mums katram savs bērns ir vismīļākais. Taču dažreiz šķiet, ka mēs viens otru nepazīstam, gribas teikt - manējais nekad tā nedarītu, neteiktu. Dažkārt liekas - man vajadzēja rīkoties citādi, kā es to nepamanīju vai arī - kas vispār notiek? Vai tiešām viņš ir jau tik izaudzis?

Un tad ir tik labi ar kādu aprunāties, ar kādu, kas izjūt vai piedzīvo ko līdzīgu, un saprast - viss ir kārtībā! Mēs varam atklāt pasauli arvien no jauna kopā ar savu bērnu, jo pārmaiņas - tas ir vienīgais droši zināmais, kas sagaida mūs nākotnē!

Vecāku skolas ietvaros piedāvājam lekcijas un nodarbības par dažādiem augšanai aktuāliem tematiem, ko vada RAĢ alternatīvo mācību centra speciālisti, psihologi un pieaicināti speciālisti, informāciju par nodarbību iespējām ārpus RAĢ un rakstus, kas var RAĢ skolēnu vecākiem noderēt kā orientieri ar informāciju bagātajā ieteikumu pasaulē.