Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

ZPD

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (turpmāk tekstā - skolēnu ZPD) mērķis ir: ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā, studiju darbu izstrādāšanai, noformēšanai un aizstāvēšanai nepieciešamās prasmes, kā arī padziļinot zināšanas mācību priekšmetos un attīstot spējas saskatīt mācību priekšmetu kopsakarības.

ZPD nolikumu skatiet šeit!