Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ 3.-4.ansamblis ieguvis 1.pakāpi!

Vokālās mūzikas konkursā "Balsis-2018" 3.-4.klašu ansamblis ieguvis 1.pakāpi! Skatiet diplomu šeit!