Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Angļu valodas valsts 48.olimpiādes 3.posma 1.kārta 7.decembrī

Vēlam veiksmi Enijai Cīrulei (12a) un Elzai Viktorijai Zorgevicai      (11b) Angļu valodas valsts 48.olimpiādes 3.posma 1.kārtā 7.decembrī Rīgā , Visvalža ielā 4 a.