Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
nodarbība

Izglītība izaugsmei 2017

Sadarbībā ar Rīgas Izglītības informatīvi metodisko centru RAĢ īsteno programmu "Skolas pedagogu kapacitātes stiprināšana informācijas un  komunikāciju tehnoloģiju integrācijai mācībās".

Pieredzē dalāmies forumā "Izglītība izaugsmei", iepazīstinot ar projekta ietvaros tapušiem labās prakses piemēriem un  demonstrējot, kā pedagogi, savstarpēji sadarbojoties, izmanto apgūtās prasmes un lietojumprogrammas, mācās modelēt mācības un integrē tehnoloģijas mācību procesā. Skatiet šeit!

Apgūtās lietojumprogrammas skatiet šeit!