Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Debates un diferenciēta pieeja angļu valodas stundās

Debates un diferenciētas mācības svešvalodu stundās (Debating and differentiated learning in language classes)

Projekta līguma Nr. 2018-1-DK01-KA201-047130

 

Stratēģiskās partnerības projekts (Dānija, Itālija, Austrija, Latvija), skatiet informāciju šeit!

Informāciju par aktuālo projektā skatiet šeit: aktualitātes - debates

Debašu projekta 1. mobilitāte Vīnē 03.12.2018.-09.12.2018. skatiet šeit!

Debašu projekta 2. mobilitāte Latvijā 23.04.2019.-28.04.2019. aktivitāšu plāns

Debašu projekta 3. mobilitāte 29.09.2019.-5.10.2019. skaties šeit

Debašu projekta 4. mobilitāte Dānijā 23.02.2020.-29.02.2020. Skatīt šeit