Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas Domes pasākuma Skolas lepnums 2023 laureāts

Pasākumā "Skolas lepnums 2023" mūsu skolas 9.b klases skolēns Edgars Mukāns ieguvis apbalvojumu par būtisku ieguldījumu skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā. 

Pasākumā skolēnu sveica RD IKSD pārstāvji, RAĢ direktore un klases audzinātāja. 

Paldies Edgaram par atsaucību, iesaisti un līdzdarbošanos skolas dzīvē un pasākumos.