Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Godalgotas vietas RCHV Open 2024

Divas vidusskolēnu komandas ieguvušas godalgotas vietas RCHV Open 2024:World Schools Debate Tournament.