Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Viesi no Austrijas

26., 27.septembrī ERASMUS projekta ietvaros skolā viesojas 28 skolēni no Bundesgymnasium Tamsweg Grammar School, Austria. Kopīgi ar RAĢ 10.klašu skolēniem veidoja projektus par dažādām tēmām, salīdzinot dzīvi Austrijā un Latvijā;

Nogaršoja tipiskus latviešu gardumus, kā arī piedalījās mācību stundās. Skolēni turpinās draudzību virtuāli.

 

Austriešu skolēni vērtīgi novērtēja šo pieredzi, te viņu refleksija pēc viesošanās: