Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Uzsākam dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)

Aktivitāšu pārskats šeit!

Aktivitātes plānots uzsākt oktobrī (pēc formālo procedūru veikšanas), plānotās aktivitāts un mērķa grupas šeit!

Aktivitāte "Veselīgs dzīvesveids" jau uzsākta!

Nodarbības 2.-8.klašu skolēniem "Tehnoloģijas un dizains" no 30.oktobra, skatiet informāciju šeit! Pieteikumi dalībai: http://ej.uz/RAG-TunD