Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
macamies_kopa

Universālā dizaina principu īstenošana iekļaujošai izglītībai

Projekta īstenotājs: Rīgas Angļu ģimnāzija

Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada 1. decembris 2023. gada 12. maijs.

2022./2023.mācību gadā Rīgas Angļu ģimnāzija ir saņēmusi atbalstu Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) projektu konkursā „Mācāmies kopā”. Šogad skola īsteno metodisko projektu “Universālā dizaina principu īstenošana iekļaujošai izglītībai”. Projekta mērķis: padziļināt pedagogu palīgu izpratni par skolēnu izziņas darbības grūtībām, sniedzot teorētiskus un praktiskus ieteikumus mācību darba plānošanai un atbalsta sniegšanai, kā arī dažādu mācību tehnoloģiju izmantošanai iekļaujošajā izglītībā.

Piedaloties projektā pedagogiem un pedagogu palīgiem būs vienota izpratne par vienlīdzīgas un iekļaujošas vides veidošanu skolā, klasē un spēs piemeklēt, pielāgot atbalsta pasākumus mācību stundās ikviena skolēna izaugsmei.

Aktivitātes:

Projekta ietvaros kopā ar RIIMC atbalstu tika izstrādāta un saskaņota profesionālās pilnveides programma RAĢ pedagogiem un pedagogu palīgiem iekļaujošai izglītībai.

7.decembrī pedagogi piedalījās “Universālā dizaina principi iekļaujošai izglītībai” ievadnodarbībā.

Universālais dizains - iekļaujošas izglītības koncepcija, kas vedina mūs domāt par mācību procesu, kurā ir piedāvātas iespējas jebkuram skolēnam, un kā palīdzēt skolēnam tās izmantot.

 

8.februārī pedagogi un pedagogu palīgi pilnveidoja izpratni par Mācīšanās traucējumu veidiem: kā tos atpazīt un kā sniegt atbalstu. Nodarbību vadīja Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktora p.i. Gunta Maslovska. Nodarbībā pedagogi un pedagogu palīgi iepazinās ar sīko kustību, vizuālās uztveres, valodas signālu apstrādes traucējumu izpausmēm un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma izpausmēm.

 

Turpmākā projekta gaitā plānotas nodarbības par atbalsta paņēmieniem dažādiem mācīšanās traucējumiem un praktiskus ieteikumus, kā izmantot atbalsta paņēmienus iekļaujošas mācību stundas norisē, mācību procesa vērošana un analīze, darbs mācīšanās grupās, iepazīt tehnoloģiju iespējas un to praktisku lietojumu atbalsta sniegšanai dažādu tipveida mācīšanās grūtību situācijās.

 

Rakstu sagatavoja Rīgas Angļu ģimnāzijas koordinatore Ilze Būrmane

RIIMC projektu koordinē Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra Pedagogu kompetenču attīstības nodaļas galvenā speciāliste Iveta Razumovska