Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Turpinām iesaisti ERASMUS+ projektos

2021./2022. m. g. dažādu klašu Rīgas Angļu ģimnāzijas skolēni turpina iesaistīties starptautiskā Erasmus+ projektā “Cultural heritage: a precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations” (projekta nr. 2019-1-CZ01-KA229-061110) https://culturalheritage4.wixsite.com/weshareandpreserve 

Projekta pamatā ir mūsu kultūras mantojuma koplietošana un saglabāšana. Projekts paredz iespējas ienest skolā kultūras mantojumu un veicināt dialogu starp dažādām kultūrām.

Projekta partneri no Čehijas, Spānijas, Itālijas un Latvijas tic, ka izpratne par atšķirībām un līdzībām starp kultūrām veicinās savstarpējo izpratni, kas ir ļoti svarīga mūsdienu sabiedrībā. Kā arī, ka daloties mūsu kultūras atšķirībās un līdzībās mūs vienos un palīdzēs apzināt savu pozīciju sabiedrībā.

Projekta mērķis ir arī palīdzēt dalībvalstu skolēniem apzināties savu identitāti un kļūt par aktīviem pilsoņiem.

Projekta mērķis ir arī uzlabot apstākļus veiksmīgai mācībām un piedāvāt daudzveidīgu aktivitātes un metodes, kas vērstas uz dzīves prasmēm. Tāpat būtiska projekta nozīme ir tajā, ka tiek palielināta partnervalstu un Eiropas izpratne par CLIL potenciālu izglītībā.

Projekts piedāvā iespēju paplašināt redzesloku un palielināt mūsu izpratni un toleranci pret citām Eiropas kultūrām.