Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

rogrammas "Skolas soma" ietvaros visi 6. klašu skolēni 22. februārī dodas uz Latvijas Nacionālā teātra izrādi "Alise Brīnumzemē".

Programmas "Skolas soma" ietvaros visi 6. klašu skolēni 22. februārī dodas uz Latvijas Nacionālā teātra izrādi "Alise Brīnumzemē". 

"Alise ir iztēles pilna meitene, kurai ir milzīga vēlme izzināt un izprast pasauli un to krāšņo Brīnumzemi, kas ir viņā pašā esoša. Alise uzsāk drosmīgu ceļu sevis un pasaules iepazīšanā, izstaigājot prāta spēļu labirintus, kur viss izrādās citādāk nekā izskatās sākumā, un reibinošus karuseļus, kur galvas neprātā cērt nost, lai tālāk ar atvērtu sirdi dotos mīlestības ceļu, nonākot Brīnumzemē, kas ir bezgalīga, kas ir visa pirmsākums un kur it viss ir iespējams."