Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas Angļu ģimnāzijas sociāli emocionālās darba vides pilnveide efektīvam skolēnu atbalstam

Rīgas Angļu ģimnāzijas iniciatīva profesionālai pilnveidei tiek atbalstīta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā „Izglītība izaugsmei” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. Projekta ietvaros tiek pilnveidota sociāli emocionālā darba vide efektīvam skolēnu atbalstam un stiprināts mentoru darbs RAĢ veiksmīgai pedagogu kolektīva atjaunotnei.

Vairāk lasiet šeit!