Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ īsteno ēnošanas prakses

Turpinoties sadarbībai ar skolām no dažādām Eiropas valstīm, mūsu skolā:

Visi trīs skolotāji mūsu skolu apmeklēja pirmo reizi. Starpskolu sadarbība ar Čehijas skolu aizsākās pirms 3 gadiem, kad tika uzsākts kopīgs Erasmus+ skolēnu sadarbības projekts. Savukārt, spāņu sadarbības partneri pie mums bija “atbildes vizītē”, jo pavasarī Spānijā darba ēnošanā pabija sākumskolas skolotāja Maruta Štāle un angļu valodas skolotāja Ance Upīte.

Visus 3 skolotājus interesēja mūsu skolas darba organizācija, sadarbība skolotāju un skolēnu starpā, kā arī CLIL metodes un IKT lietojums mācību procesā. 12. klases skolēni viesus iepazīstināja ar mūsu skolas vēsturi, piedzīvotajām pārmaiņām pēc renovācijas, skolas parku un sporta laukumiem.

Ar interesi kolēģi apmeklēja mācību stundas visos līmeņos gan sākumskolā un pamatskolā, gan vidusskolā dažādu jomu mācību priekšmetos – teātra māksla, krievu, vācu, angļu un franču valoda, mūzika, sports, vizuālā māksla, ģeogrāfija, matemātika, datorika u.c.

Plānots, ka savstarpējā sapratne un ieinteresētība turpmāk tiks nostiprināta jaunos Erasmus+ sadarbības projektos.