Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Projekts ’’Atbalsts iekļaujošas izglītības veicināšanai skolā”

Rīgas Angļu ģimnāzija sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) atbalstu īsteno projekta aktivitāti „Pedagogu profesionālā pilnveide iekļaujošai izglītībai”.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu iekļaujošas izglītības veicināšanai skolā. Dalība projektā dod iespēju apzināt un pilnveidot pedagogu profesionālās vajadzības iekļaujošai izglītībai, radot savstarpēji atbalstošu vidi mācībām.

Projekta īstenošanas laiks 28.02.2022.-20.06.2022.