Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
IMG_2120a

Nordplus projekta “IKT izglītībā LEGI”

7.-14.augustā Nordplus projekta “IKT izglītībā LEGI” (Nr. NPJP-2018/10327) ietvaros Rīgas Angļu
gimnāzijas komanda – direktore Maija Kokare un fizikas skolotāja Marta Britala – kopā ar vadības
komandu no partnerskolas Pelgulina Gimnasium (Tallina) mobilitātē Grenladē iepazīst tehnoloģiju
izmantošanas pieredzi un iespējas, apmeklējot Dienvidgrenlandes skolotāju konferenci un iepazīstot
vairākas skolas, skolu vadības un IKT vadības darbu. Mobilitātes fokuss – IKT izmantojums iekļaujošā
izglītībā, mācību iespēju nodrošināšana neatkarīgi no lokalizācijas.
Grenlandē IKT nodrošinājums skolās ir viena no prioritātēm, tās ir aprīkotas ar mūsdienīgam ierīcēm,
kas tiek intensīvi un daudzveidīgi izmantotas (interaktīvie ekrāni, ipad-i, programmatūra).
Liela uzmanība tiek pievērsta individualizācijai, ikviena bērna vajadzību atpazīšanai un attīstības
nodrošināšanai. Nelielais skolēnu skaits klasē veicina šo mērķu sasniegšanu, turklāt, tehnoloģijas dod
iespēju pedagogu sadarbībai, kas ģeogrāfiski nav vienkārša.
Lai gan situācijas ir ārkārtīgi atšķirīgas gan nodrošinājuma, gan pedagoģisko pieeju ziņā, vērojumos
un savstarpējās diskusijās ar Igaunijas un Grenlandes izglītības vadītājiem iezīmējas virkne aspektu,
kas ļauj saskatīt pilnveides iespējas IKT lietojumā mūsu darbā: planšetdatoru lietojuma organizācija,
tai skaitā veicinot BYOD (bring your own device) pieeju, digitālo prasmju integrēta attīstības
plānošana, lietojumprogrammu izmantojuma dažādošana, u.c..