Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

International Lesson Crossing the borders with Microsoft Teams!

Neskatoties uz sarežģīto situāciju pasaulē, 2020. gada 22.maijā Rīgas Angļu ģimnāzijas 8. klašu skolēni piedalījās starptautiskā Skype stundā "International Open Lesson. Crossing the borders with the Microsoft Teams!".
Starptautiskajā mācību stundā pieslēgšanās notika MS Teams zvanā skolēniem no 7 valstīm - Kazahstānas, Igaunijas, Horvātijas, Slovēnijas, Ukrainas, Serbijas un Latvijas. Katras valsts skolēni prezentēja savu valsti un skolu un mēs uzzinājām ko jaunu par citām valstīm un to kultūru. RAĢ skolēni izvēlējās Skype stundas ietvaros pastāstīt arī par savu piedzīvoto klātienē realizētajās Erasmus+ projektu mobilitātēs.
Stundas mērķis bija dod skolēniem iespēju iepazīt citas kultūras un interesantā veidā uzzināt ko jaunu par citām valstīm, pilnveidot angļu valodas lietojumu un gūt iedvesmu laikā, kad jāievēro sociālā distanēšanās, nav iespējas satikt draugus un piedalīties klātienes mācību procesā.

Tā kā RAĢ ir Microsoft Showcase skola, Skype stunda tapa sadarbībā ar Microsoft partneriem visā pasaulē.