Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

ErasmusDienas 2023 9.-14.oktobris

Latvijas Erasmus+ projektu īstenotājiem ir iespēja iesaistīties Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas, kas 2023. gadā notiek no 9. līdz 14. oktobrim.
 
Erasmus+ projektu īstenotāji un profesionāļu tīkli no visiem izglītības sektoriem organizē dažādus pasākumus, izceļot Eiropas kultūras daudzveidību un mobilitātes bagātību, ieguvumus no mobilitātes un Erasmus+ projektu rezultātus. 
Arī Rīgas Angļu ģimnāzijas skolēni no 8.klasēm piedalās Erasmus dienās, mācību procesā iepazīstot mūsu skolas Erasmus+ projektu partneru valstu ģeogrāfiju un kultūras īpatnības. Ģeogrāfijas stundās skolēni strādā gan individuāli, gan grupās, pildot dažāda veida un satura uzdevumus. Savukārt, skolas gaiteņu ekrānos skolēniem ir iespēja iepazīties ar daudzveidīgu informāciju par galvenajiem ES simboliem, to nozīmi, dalībvalstīm u.c.
Iepriekšējās #ErasmusDienās 2022. gadā notika 5667 pasākumi 67 valstīs un arī RAĢ skolēni piedalījās tajās.