Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

#ErasmusDienas 2020

Erasmus+ projektu īstenotājiem otro gadu ir iespēja iesaistīties Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas 2020, kas šogad notiek no 15. līdz 17. oktobrim. 

Šajā laikā Erasmus+ projektu īstenotāji organizē dažādas aktivitātes, komunicējot Eiropas vērtības, ieguvumus no realizētajām mobilitātēm un izplatot Erasmus+ projektu rezultātus. Iepriekšējās #ErasmusDienās 2019. gadā notika 3995 pasākumi 53 valstīs.  

Gan pagājušajā gadā, gan šajā gadā dažādās Erasmus dienu aktivitātēs piedalījās arī RAĢ skolēni. Kopā ar partneriem no Itālijas, Spāņijas un Čehijas projektā "CULTURAL HERITAGE: A PRECIOUS TREASURE TO BE PRESERVED, SHARED AND PASSED ON TO FUTURE GENERATIONS" 8. klašu skolēni sagatavoja dažādus jokus latviešu, angļu, vācu un krievu valodās, veidojot plakātus par tēmu “Tā joko Eiropā”. Plakātu apmaiņa starp skolām notiek ar eTwinning platformas palīdzību.  

Paralēli plakātu veidošanai, skolēni arī stiprināja savu izpratni par Eiropas valstu daudzveidību, nacionālo kolorītu un vērtībām, apkopojot informāciju un sagatavojot valstu nacionālo īpatnību un vērtību apskatus, kā arī sacentās erudīcijā, pildot tiešsaistes testus gan par Eiropas Savienību, gan projektu partnervalstīm.