Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
Science Lesson

Projekts “Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies"

Rīgas Angļu ģimnāzija no 2017. g. 1. septembra realizē divgadīgu Erasmus + projektu “Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies". Projektā piedalās 3 valstu – Latvijas, Igaunijas un Itālijas skolotāji un skolēni, stiprinot gan tehnoloģiju, gan valodas un satura integrētu apguvi (CLIL) Skype stundās un klātienes tikšanās reizēs.

No 26. - 30.11.2018. notika mobilitāte Tallinā.

Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies