Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Erasmus + Projekts "Human Rights-Think Global, Act Local"

No 2018.g. septembra līdz 2020.g. septembrim skola uzsāka dalību Eiropas savienības finansētā  Erasmus + Projektā " Human Rights-Think Global, Act Local". Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par Cilvēktiesībām, tādejādi paplašinot skolēnu pasaules uztveri, kā arī veicinot skolēnu starpkultūru, digitālās un valodu prasmes.

Ar detalizētāku projektu aprakstu, kā arī aplūkot foto attēlus, var iepazīties šeit.