Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Erasmus+ projekta virtuālā mobilitāte

Šajā nedēļā no 20. – 22. aprīlim Rīgas Angļu ģimnāzija organizē Erasmus+ projekta “Cultural heritage: a precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations”, Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061110, vitruālo mobilitāti.

Virtuālo mobilitāšu 3 dienās piedalīsies vairāk nekā 50 skolēni no 15 – 18 gadu vecumam no 4 partnervalstīm – Latvijas, Itālijas, Spānijas un Čehijas.

Virtuālās mobilitātes laikā skolēni kopīgi izglītosies par dažādām Eiropas kultūrvēstures vērtībām – dziesmām un dejām, nacionālo virtuvi un kultūras mantojuma daudzveidību u.c.

Plānotas gan izglītojošas aktivitātes (lekcija - nodarbība kultūras vēstures skolotājas Anitas Zaļaiskalnes vadībā un stāstījumi skolēnu vadībā), gan radošas aktivitātes - visu partnervalstu deju soļu kopīga mācīšanās un nacionālā ēdiena gatavošana no maizes.

Katrai virtuālās mobilitātes dienai ir izvirzīta sava dienas tēma - “National value - folk dances”, “National value – bread” un “Cultural heritage and it’s values”.

Nevienai no projektā iesaistītajām dalībvalstīm līdz šim gan nav bijusi tieša pieredze virtuālas mobilitātes īstenošanā. Rīgas Angļu ģimnāzijai ir pieredze Skype stundu organizēšanā un īstenošanā kopīgā starpvalstu sadarbības projektā ar Itālijas un Igaunijas skolām pāris gadus atpakaļ.

Mēs esam pārliecināti, ka virtuālās mobilitātes dienas nesīs projektā iesaistītajiem jauniešiem jaunu pieredzi, pozitīvu noskaņojumu un daudz jauku brīžu kopīgā sadarbībā!