Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Erasmus+ projektā piedalās 8. un 11.klašu skolēni

Mācību gada izskaņā Rīgas Angļu ģimnāzijas 8. un 11. klašu skolēni piedalījās Erasmus+ projekta “Cultural heritage: a precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generations”, Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061110, virtuālās mobilitātes dienās, kuras organizēja partneri no Spānijas un Čehijas.

Skolēniem bija iespēja virtuāli piedalīties gan mobilitāšu atklāšanas ceremonijās, gan kopīgi sadarboties mācību stundās. Virtuālajās mobilitāšu atklāšanas ceremonijās skolēni klausījās gan pedagogu, gan skolēnu uzrunas. Tajās tika uzsvērta starptautiskās sadarbības nozīmība, jo tā  veicina Eiropas un vietējo kopienu iedziļināšanos, pieņemšanu un vienotību dažādībā. Tāpat skolēniem bija iespēja klausīties partnerskolu jauniešu  muzikālos priekšnesumus.

Savukārt, mācību stundās skolēni katrs savā valstī pildīja uzdevumus, lai kopīgi mācītos un pēc tam virtuāli pārbaudītu atbildes viens otram.

Pēc mācību aktivitātēm skolēni uzdeva dažādus jautājumus par ikdienas dzīves rutīnu, skolas gaitām, tradīcijām u.c.

Ar šīm divām mobilitātēm starpvalstu kultūras izziņas aspekta sadarbības projekts ir noslēdzies. Projekts ir ielicis stabilus pamatus nākotnes sadarbībai. Pamatoti varam teikt, ka Itālijā, Spānijā un Čehijā esam atraduši labus sadarbības partnerus un draugus.

Rīgas Angļu ģimnāzijas skolēni ir stiprinājuši izpratni par to, ka kultūras mantojums ir mūsu identitātes daļa, kas ir saudzējams, saglabājams un nododams citām paaudzēm, kā arī, ka tas veicina dialogu starp dažādām kultūrām.

Dalība projektā ir palīdzējusi dalībvalstu skolēniem apzināties katram savu identitāti un kļūt par aktīviem pilsoņiem. Būtiska projekta nozīme ir arī tajā, ka tika palielināta partnervalstu un Eiropas izpratne par CLIL potenciālu izglītībā.