Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

ERASMUS+ programmas projekts „Sadarbība inovācijām un pieredzes apmaiņai”

Ref.No. 2015-1-RO01-KA219-015117_5

Projektā piedalījās Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāji un 14 skolēni, aktivitātēs iesaistījās visi ģimnāzijas 11. un 12. klases skolēni.

Ilze Rikmane- bioloģija

Inese Jakubova-matemātika

Aiva Gaidule -ķīmija

Uldis Heidingers-fizika

Projekta ietvaros notika 4 skolēnu mobilitātes, pedagogu mācības, 2 starpvalstu sanāksmes un konference. Starpvalstu sanāksmēs piedalījās arī skolas administrācijas pārstāvji.

Katra no mobilitātēm norisinājās kādā no projekta iesaistītajām valstīm, un katras valsts skola projektā dalījās ar savu pieredzi. Skolēni apguva dažādus IT risinājumus. Projekta rezultāti uzkrāti mācību vidē http://erasmuscreativepathoflearning.org/ un RAĢ elektroniskajā darba vidē.

Mobilitāte Turcijā

Mobilitāte Latvijā

Mobilitāte Spānijā

Mobilitāte Grieķijā

Mobilitāte Rumānijā