Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

2.klašu skolēni piedalās projektā Meža Meistarklase

Novembra sākumā Cūkmens atveda mums ziņas un dažādus materiālus no AS "Latvijas valsts meži" (LVM), jo visas Rīgas Angļu ģimnāzijas 2.klases šogad atsaucās viņu aicinājumam - mācīties dabā un augt kopā!

2.klašu skolēni šī mācību gada dabaszinību stundās plāno veikt kādu no 3 meistardarbiem, varbūt pat visus 3!!!:

 

Lai skolā ielaistu skābekli un jaunas meža izziņas vēsmas, mammadaba šogad atvērusi MEŽA meistarklasi visai pamatskolai. Orientēties tajā mums palīdzēs Dzilna Egliene.

Vairāk: https://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam/pamatskolai

Aicinām arī Jūs - mācieties dabā!