Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

1. pakāpes diploms valsts skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē

Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. (valsts) posmā 12. klases skolniece Elizabete Prauliņa ieguvusi 1. pakāpes diplomu.

 

Konferences 2. (reģiona) posmā:

Martas Kariņas pētniecības darbs "Gaspāra Noē kino valoda" novērtēts, piešķirot III pakāpi.

Elizabetes Prauliņas pētniecības darbs "Karbēnu-metāla-amīdu atvasinājumu izmantošana organiskās gaismu emitējošās diodēs" novērtēts ar I pakāpi.

Paldies skolotājām - darbu vadītājām - Martai Britālai un Kristīnei Sevelei!