Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Mūsu skolnieces dalība Future Heroes

Mūsu skolas skolniece Sophia Sushko (9.b) piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā Future Heroes.

Sešu mēnešu garumā 47 jaunietes no dažādām Latvijas vietām piedalījās 9 prasmju darbnīcās, kur ekspertu vadībā, guva jaunas zināšanas, praktiski darbojās un pilnveidoja sevi.
Desmit komandās - pieredzējušu mentoru vadībā dalībnieces izveidoja un  īsteno sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Vairāk par paveikto sešos mēnešos, skatī šajā esošajā materiālā. 

 

Vairāk par Future Heroes programmu:

https://futureheroes.lv
https://www.youtube.com/channel/UCTemp4ZY8ei-r6hwFuVCzVA
instagram.com/futureheroeslatvia
facebook.com/FutureHeroesLatvia