Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Atzinība valsts franču valodas olimpiādē

Franču valodas valsts 53. olimpiādē 10.-12.klašu grupā Atzinību ieguvusi

Annika Valtere (12.klase)

Sveicam!

 

Paldies skolotājai Evijai Circenei par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanā olimpiādei.