Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Atzinība franču valodas olimpiādē

Suminām Anniku Valteri (12.klase) ar iegūto Atzinību Rīgas valstspilsētas franču valodas 53. olimpiādes 2. posmā 8. - 12. klasēm.

Uzaicināta piedalīties valsts olimpiādē.

 

Izsakām pateicību skolotājai Evijai Circenei par ieguldīto darbu skolēna gatavošanā olimpiādei.