Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

2. - klašu olimpiādes matemātikā un latviešu valodā

Lepojamies ar skolēnu panākumiem un novēlam arī trupmāk sasniegums mācību darbā!

Skatīt šeit

 

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm!