Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
TTyFifpoQP8B93hXO2KTc_Igis95wIBdwwlS7wv8zL7l76aGW6

Valsts svētku nedēļas pasākumi sākumskolas klasēs.

No 9.novembra līdz 17. novembrim skolēni piedalījās dažādos svētku pasākumos, kas tika rīkoti par godu mūsu valsts proklamēšanas gadadienai.

http://www.rag.lv/f/Dokumenti/Valsts svētku nedēļas pasākumi sākumskolas klasēs.docx