Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Tikšanās ar EP deputāti

  1. klašu skolēnu tikšanās ar EP deputāti prof. Inesi Vaideri

Turpinot veiksmīgi iesākto sadarbību, 22. februārī skolā viesojās Eiropas Parlamenta deputāte prof. Inese Vaidere.  EP deputāte iepazīstināja skolēnus ar sava darba “aizkulisēm”, saspringto darba grafiku Rīgā un Briselē, veicot darba pienākumus, kā arī akcentēja labas izglītības un valodu zināšanu nozīmi karjeras veidošanā.

Skolēniem bija iespēja saņemt balviņas, atbildot uz deputātes sagatavotiem  jautājumiem par EP darbu. Drosmīgākie jaunieši uzdeva Vaideres kundzei sev interesējošus jautājumus par dažādu mācību priekšmetu nepieciešamību EP deputāta darbā, par EP vēlēšanām, kļūšanu par prezidentu u.c.

Prof. Inese Vaidere ir atbalstījusi  ģimnāzijas skolēnu erudīcijas konkursus un laipni uzņēmusi pie sevis RAĢ skolēnus Briselē. Vēlam deputātei panākumus EP vēlēšanās maijā!