Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Topošo pirmklasnieku un viņu vecāku sanāksme 6.jūnijā

Sākums plkst. 17.00. Programmā: iepazīšanās ar ģimnāziju gan vecākiem, gan topošajiem pirmklasniekiem.