Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
sp1

RAĢ Skolēnu padomes saliedēšanās pasākums

Piektdien, 18.septembrī, pēc mācību stundām RAĢ skolēnu padome pulcējās skolas aktu zālē, lai ne tikai labāk iepazītu viens otru, bet arī spertu pirmos soļus skolēnu padomes darba, dažādu pasākumu un projektu plānošanā.
Jau ienākot zālē, mūs sagaidīja jaunievēlētās RAĢ SP prezidentes Katrīnas Romancānes sarūpētais 1. uzdevums - katram vajadzēja pārējos SP jauniešus iepazīstināt ar sevi, pasakot savu vārdu, klasi un mērķi RAĢ SP darbā.
Pēc tam turpinājām iepazīt viens otru, pārējiem pasakot ne tikai 2 patiesus apgalvojumus par sevi, bet arī vienu nepatiesu apgalvojumu. Otram bija jāuzmin, kas no teiktā nav taisnība. Interesanti, ka reizēm kāda iepriekš redzēta skolasbiedra melus izdevās atpazīt ātrāk nekā saprast, ko nepareizu par sevi sacījis klasesbiedrs, jo daži izvēlējās vienkāršus un pašsaprotamus apgalvojumus, bet citiem tie bija pat ļoti āķīgi.
Nākamā aktivitāte šajā saliedēšanās pasākumā bija sadalīšanās grupās un grupu apakšgrupās pēc dažādām pazīmēm, piemēram, "mākslinieki un sportisti" un " tie, kas mācās Rīgas Angļu ģimnāzijā jau no 1.klases, un tie, kas uz šo skolu atnāca vēlāk".
Vēlāk, spēlējot jautro "Zip-Zap-Zop" spēli, ne tikai trenējām savu reakciju, bet arī mācījies atvērties, kļūt drošāki, kā arī ieraudzīt, tomēr pieņemt savas un citu kļūdas.
Pēdējā aktivitāte jau vairāk līdzinājās skolēnu padomes darba ikdienai - sadalījāmies grupās un ieskicējām pirmās idejas šī gada pasākumu tapšanā. Šo dažu minūšu laikā tika izdarīts apbrīnojami daudz - ne tikai radījām izcilas idejas tādiem izklaides pasākumiem kā "Helovīnu spoku takas"un "Iesildīšanās Līgo svētkiem", bet arī izplānojām atraktīvus labdarības un skolas vides sakopšanas projektus.
Saliedēšanās pasākuma izskaņā lēmām ne tikai par iespējamu dalību RMMT rīkotajā vairāku skolu skolēnu padomju sadarbības projektā, bet arī domājām, kā panākt, lai mūsu skolas audzēkņi vēlētos centīgāk mācīties un labāk uzvesties. Nolēmām, ka, lai darbs skolēnu padomes sēdēs noritētu raitāk, jau līdz 1. sēdei sadalīsim pienākumus. 

Sagatavoja Paula Sonita Deruma 12.b