Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti sākumskolas posmā 2021./2022.m.g.

Februārī un martā skolā notika matemātikas un latviešu valodas olimpiādes 2. – 4. klasēm.

Skolēni parādīja savu sniegumu nestandarta uzdevumu veikšanā un zināšanu, un prasmju pielietojumu radošajos uzdevumos.

 

2.– 4. klašu skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2021./2022.m.g.:

Klase Glītrakstīšanas konkurss Latviešu valodas olimpiāde Matemātikas olimpiāde

 

2.klase

 

Marta Ceirule 2.a

Gerda Laganovska 2.b

Ulrika Bernāte 2.c

Margarita Fogele 2.d

 

1.vieta - Evelīna Kruglova 2.d

2.vieta - Rožkalne Žanete 2.b

3.vieta – Miks Skudra 2.c

Atzinība- Stelpa Marta Alise 2.b

 

1.vieta -  Miks Skudra 2.c

2.vieta - Olivers Jauntēvs 2.d

3.vieta - Anete Balode 2.c

Atzinība - Alekss Blankveins 2.d

 

3.klase

 

Emma Kanča3.a

Katrīna Kazaka 3.b

Katrīna Beržinska 3.c

 

1.vieta - Raimonds Medveckis 3.c

 

2.vieta - Regīna Kuzmičova 3.a

Fēlikss Leonards Brakovskis 3.b

 

3.vieta - Rendijs Edgars Timofejevs 3.a

Rihards Blūms 3.b

 

1.vieta - Raimonds Medveckis 3.c

 

2.vieta - Fēlikss Leonards Brakovskis 3.b

 

3.vieta - Rihards Abramenko 3.b

 

Atzinība – Rojs Tjarve 3.a

Regīna Kuzmičova 3.a

Bruno Meiersons 3.c

 

4.klase

 

Paula Beļavska 4.a

Katrīna Bilinska 4.b

Roberts Melecis 4.c

 

1.vieta - Daniils Čirkizovs 4.a

2.vieta – Čakārne Tīna 4.c

3.vieta – Pastars Gusts 4.c

Atzinība - Dimdiņa Elīna 4.b

Katrīna Blinska 4.b

Guļajeva Elizabete 4.a

 

1.vieta – Daniils Čirkizovs 4.a

Šmite Elizabete 4.b

2.vieta -  Annija Gailīte 4.b

Pastars Gusts 4.c

3.vieta - Čakārne Tīna 4.c

Ozoliņš Ralfs 4.c