Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Tiek uzsākta celtniecība

Līdz 2020.gada septembrim Rīgas Angļu ģimnāzijai tiks uzcelts jauns mācību korpuss, renovēta Borherta muižas ēka un palīgēka, kā arī labiekārtota skolas teritorija, iekārtojot sporta laukumus, mācību un atpūtas zonas.