Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ attīstības plānošana

Attīstības plānošana 2018.-2021. 12.jūnijā 17.00-19.00 skolas zālē: uzaicinājums

Pašnovērtējuma kopsavilkums

diskusija